Wanneer Is Beste Tijdstip Voor Pensioensparen

september 2022

In welke maand stort u best voor pensioensparen?

Afhankelijk van de belastingvermindering die u kiest, mag u jaarlijks tot 990 of 1.270 euro pensioensparen. Is het slimmer om dat bedrag volledig te storten aan het begin van het jaar, aan het einde van het jaar of maandelijks in schijven? Op onderzoek.

Ongeveer drie miljoen Belgen doen volgens Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, aan pensioensparen. Met het geld dat u stort, gaat een bank of verzekeringsmaatschappij aan de slag door het te beleggen en te investeren, zodat uw geld opbrengt.

Tot het jaar waarin u 64 jaar wordt, kan u via deze weg een aanvullend pensioen opbouwen en mag u hiervoor jaarlijks tot 990 euro of tot 1.270 euro storten (voor inkomstenjaar 2022), afhankelijk welke belastingvermindering (25% of 30%) u kiest.

Stort u tot 990 euro in uw pensioenspaarrekening of -spaarverzekering, dan staat daar een belastingvermindering van 30% tegenover – ofwel, een verlichting van uw belastingbrief tot 297 euro. Spaart u meer, dan krijgt u een belastingvermindering van 25%. U kan tot 1.270 euro pensioensparen, voor een maximale belastingvermindering van 317,5 euro. De belastingvermindering van 25% wordt trouwens enkel fiscaal interessant zodra u meer dan 1.188 euro stort in uw pensioensparen.

Daartegenover staat wel dat pensioensparen belast wordt. Op uw zestigste betaalt u normaal gezien belastingen op uw opgebouwde kapitaal voor pensioensparen. Dat tarief bedraagt 8%. U kan daarna nog volledig belastingvrij doorsparen tot het jaar waarin u 64 jaar wordt.

Of u aan pensioensparen doet in januari, juni, december of doorheen het jaar: de timing heeft geen invloed op de belastingvermindering. U geniet dus steeds van een belastingvermindering van 25% of 30% op het gestorte bedrag. Maar de timing van uw stortingen kan wél een impact hebben op uw totaalrendement. Een overzicht van de gevolgen per product.

Het beste moment om te storten bij een Tak-21 product

Als u kiest om aan pensioensparen te doen via een tak-21 product (pensioenspaarverzekering), dan krijgt u een gegarandeerde rente. Deze rente kan worden aangevuld met winstdeelnemingen als de verzekeraar erin slaagt om uw stortingen met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Net zoals bij een spaarboekje begint de rente te lopen zodra u de storting doet. Hoe vroeger u dus de storting doet, hoe meer kapitaal u opbouwt dankzij het principe van rente-op-rente. Daarom doet u er best aan om het volledige bedrag al in januari te storten. Stort u pas in december of in maandelijkse schijven, dan mist u een flink stuk rendement.

Het beste moment om te storten bij een Tak-23 product

Bij een tak-23 product (doorgaans een pensioenspaarfonds) krijgt u geen vaste of gegarandeerde rente. Zo'n product belegt onder meer in aandelen en obligaties en de winst hangt af van de beursevolutie. In theorie doet u de storting dus best als de beurs op het dieptepunt van het jaar staat. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want niemand kan voorspellen wanneer dat dieptepunt is. Het ene jaar is dat in mei, het andere jaar in september, enzovoort. Op het eerste gezicht heeft timen geen enkele zin; meedoen is belangrijker dan de juiste timing te vinden. Maar … historisch gezien doet u er tóch goed aan om elk jaar al in januari het volledige bedrag te storten.

In 2020 berekende De Tijd namelijk het rendement van 8 pensioenspaarfondsen over een tijdspanne van 31 jaar (december 1988 - december 2019). In 22 van die 31 jaren waren de koersen van de pensioenspaarfondsen eind december hoger dan begin januari. In 9 van de 31 jaren was het beter om in december gestort te hebben dan in januari.

Wie 31 jaar lang juiste gokte (en dus stortte in de maand dat de pensioenspaarfondsen op het laagste punt van het jaar stonden) had volgens de berekeningen van De Tijd 60.468 euro kapitaal verzameld. Wie telkens in januari stortte deed amper -5,7% slechter. Wie maandelijks stortte deed -9,2% slechter. En wie ten slotte telkens in december stortte deed -11,6% slechter. Dat betekent dat iemand die altijd in januari stortte op het eind van de rit een pensioenspaarpot had die 6,8% groter was dan wanneer hij of zij telkens in december stortte.

Opgelet: dit is op basis van historische gegevens. De cijfers geven slechts een indicatie, en zijn uiteraard geen garantie voor rendement in de toekomst.

Het beste moment om te storten bij een Tak-44 product

Een tak-44 product is een pensioenspaarverzekering die deels in tak-21 en deels in tak-23 belegt. Ook hier verdient een storting in januari de voorkeur: voor het tak-21 gedeelte begint de rente al meteen te lopen, en voor het tak-23 gedeelte blijkt (volgens het onderzoek van De Tijd) januari historisch gezien de beste uitkomsten te leveren.

Een spaarpot aanleggen voor uw pensioensparen

Meteen 990 euro of 1.270 euro op tafel leggen is niet voor iedereen evident; zo’n volledige storting kan stevig doorwegen op uw uitgaven. Een oplossing is om het jaar voordien al te sparen voor uw pensioensparen: elke maand zet u wat geld opzij voor (82,5 euro voor 990 euro of 106 euro voor 1.270 euro), zodat het – op het moment dat u het wíl gebruiken – effectief beschikbaar is. U zal dan het effect van een volledige storting minder voelen. Bovendien brengt uw pensioenspaargeld ondertussen ook spaarrente op. En is er minder kans dat u het uitgeeft aan andere zaken.

Voor de NIBC Direct Getrouwheidsrekening en de NIBC Direct Spaarrekening moet het geld 1 jaar blijven staan om ook de getrouwheidspremie te kunnen verwerven. Op de Flex rekening ontvangt u dan weer elk kwartaal de volledige rente die u verwierf. Heeft u het volledige bedrag al bijeen gespaard, dan kan u het ook op een Termijnrekening plaatsen. Het geld staat dan vast voor een zelf gekozen termijn, aan een vaste rente. Maar dat zorgt er dan weer voor dat u geen kans heeft om het voor iets anders te gebruiken.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak