Uw formulier wordt gedownload

Volmachthouder toevoegen of verwijderen


Rekeninghouder (verplicht veld)

Volmachthouder verwijderen (indien van toepassing)

Volmachthouder toevoegen (indien van toepassing)
Persoonsgegevens van de volmachthouder
Contactgegevens volmachthouder
Gebruikersnaam volmachthouder

Algemene gegevens (verplicht veld)
Rekeningnummers waarop de volmacht wordt gegeven
Voorwaarden