Basisrente

De rentevoet van alle gereglementeerde spaarrekeningen in België bestaat uit twee elementen, een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente wordt op dagbasis berekend. U ontvangt dus elke dag, op het volledige saldo op uw spaarrekening, de die dag geldende basisrente, gedeeld door het aantal dagen in het jaar. De basisrente kan doorheen het jaar verschillen, ze kan dalen of stijgen.