Spaarrekening

De spaarrekeningen van NIBC Direct zijn gereglementeerde spaarrekeningen, dat betekent dat ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen.

Zo bestaat de rentevoet van de spaarrekeningen uit twee delen, een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente mag niet hoger zijn dan de maximumrentevoet van 3 % (of gelijk aan ECB rente) en kan dagelijks aangepast worden. De getrouwheidspremie wordt verworven op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekening staan. Daarnaast mag de getrouwheidspremie nooit meer bedragen dan 50% van de maximale basisrentevoet en niet minder dan 25% van de aangeboden basisrente (met een mogelijke afronding naar een lager tiende van een percent).

Als een spaarrekening aan die reglementering voldoet, geniet u als spaarder een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf ontvangen interesten; voor 2013 bedraagt deze schijf €1.880- per belastingplichtige. Als uw rente het vrijgestelde bedrag overschrijdt, betaalt u slechts 15% roerende voorheffing, in tegenstelling tot 30% vanaf de eerste cent interesten op een niet-gereglementeerde spaarrekening.