Termijnrekening

Een termijnrekening is een rekening waar u een bepaald bedrag, dat u zelf kan kiezen, vastzet gedurende een bepaalde termijn, die u ook zelf kiest. Aan deze termijn is een vaste rentevoet (op een jaar berekend) verbonden. Zo weet u exact hoeveel rente u zal uitbetaald worden op het einde van de termijn of bij de tussentijdse betalingen. Als u een bedrag gedurende 10 jaar vastzet kan u al op voorhand weten hoeveel interest u elk jaar zal uitgekeerd krijgen, terwijl een spaarrekening op zo een lange periode veel schommelingen kan meemaken.

Termijn

Bij een termijnrekening zet u uw geld vast gedurende een bepaalde termijn. Bij NIBC Direct kan deze termijn 3,6 of 9 maanden of 1 tot 10 jaar zijn. Onthoud altijd dat het niet mogelijk is een termijnrekening voor zijn natuurlijke verloop te verbreken, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Rente

De rente ligt vast voor de hele duurtijd van de termijnrekening. Bij een termijn van 3, 6 of 9 maanden wordt de intrest bijgeschtreven aan het einde van de termijn. Bij een termijn van 1 jaar of langer wordt de intrest bijgeschreven op elke vervaldag van de termijnrekening. Als u bijvoobeeld op 2 februari van een jaar een termijnrekening op 10 jaar opent krijgt u vanaf dan elk jaar op de 3de de intresten bijgeschreven van het voorgaande jaar.

U moet bij de rente van een termijnrekening twee dingen onthouden. Ten eerste: de rentevoet is altijd een rentevoet op jaarbasis. Voor de termijnen korter als 1 jaar ontvangt u dus de interest pro rata het aantal dagen het geld op de rekening stond. Voor termijnrekeningen op 1 jaar of langer ontvangt u de rente op de dag dat u de termijnrekening heeft afgesloten.

Contacteer mij!

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak