Hoe kan ik overboeken van/naar NIBC Direct?

Overschrijven van een NIBC Direct rekening naar de tegenrekening.

Alle uitgaande betalingen, betalingen van uw NIBC Direct spaarrekening, gaan via de tegenrekening. Als u inlogt in de e-banking omgeving, klikt op 'overboekingen' (linker kolom) en daarna op 'nieuw', zal u zien dat, na selectie van uw rekening, automatisch de tegenrekening wordt aangeduid. U voert  het bedrag in en eventueel memodatum en een vrije mededeling, voordat u de overboeking bevestigt. De bevestiging gebeurt door middel van een sms code, die u op uw GSM toestel ontvangt.

Als de overboeking voor 12 u 's middags wordt ingevoerd, zal ze nog dezelfde dag vertrekken. Alle overboekingen ingevoerd na 12 u vertrekken de volgende bankwerkdag. De valutadatum van de overschrijving is altijd de dag waarop uw geld onze bank verlaat. Overschrijvingen tussen banken nemen gemiddeld 24 u in beslag en tijdens het weekend of op bankholidays is er geen bankverkeer.

Overschrijven van uw tegenrekening naar de NIBC Direct rekening

De eerste overboeking naar uw NIBC Direct spaarrekening, dient altijd van de door u gekozen tegenrekening te komen. Die eerste storting zorgt er voor dat we u als rekeninghouder kunnen identificeren. Omdat we dat grondig willen doen, kan het zijn dat uw eerste storting wat langer duurt.

Na die eerste overboeking kan u van eender welke andere Belgische zichtrekening overschrijven naar uw NIBC Direct spaarrekening. Let op, NIBC Direct aanvaardt geen stortingen die komen van buitenlandse rekeningen. Deze zullen tegengehouden worden en teruggestuurd naar de rekening van oorsprong.

Uw rekeningnummer vindt u in de e-banking omgeving onder 'rekeningoverzicht'.   De BIC code van NIBC Direct is DNIBBE21.

Overschrijven tussen NIBC Direct rekeningen

U kan rechtstreeks overschrijven tussen uw NIBC Direct rekeningen op voorwaarde dat (minstens een van) de titularis(sen) op beide rekeningen dezelfde is. Concreet betekent dit dat de volgende interne overschrijvingen zijn toegelaten:

  • Van een NIBC Direct rekening op uw naam kan u een overschrijving doen naar een andere rekening op uw naam of naar één van uw gemeenschappelijke rekeningen, of omgekeerd;
  • Als u volmachthouder bent op een rekening, dan kan u overboeken naar een andere rekening met dezelfde titularis, op voorwaarde dat u ook op deze rekening volmachthouder bent.

Overschrijvingen tussen NIBC Direct spaar- en getrouwheidsrekeningen

Bij overschrijvingen tussen de gereglementeerde rekeningen, kan u gebruik maken van de proportionele overdracht.

Overschrijvingen tussen NIBC Direct spaar- en getrouwheidsrekeningen en Flex rekeningen

Overschrijvingen tussen een gereglementeerde rekening en niet-gereglementeerde rekening zijn mogelijk maar opgelet, de opgebouwde getrouwheidspremie wordt niet mee overgedragen.

Overschrijvingen tussen Flex rekeningen

Aangezien de rente op dagbasis wordt berekend heeft dit geen impact op de opbouw van de interest. De interest wordt hierbij steeds uitgekeerd op de rekening waarop het verworven is.

Is het bedrag van overboeking gelimiteerd?

Het staat u vrij al het geld op uw NIBC Direct rekening volledig over te schrijven, NIBC Direct legt u geen limieten op.  Als u een bedrag zou willen overboeken naar uw NIBC Direct rekening is het altijd mogelijk dat de andere bank u een limiet oplegt, dit overlegt u best met hen.

Kan ik telefonisch een overboeking regelen?

Neen, het is niet mogelijk om telefonisch een overboeking te regelen, u moet altijd via de e-banking omgeving gaan. Zo kan u alles veilig zelf regelen en bevestigen met een SMS-code.

Kan ik een spoedoverboeking aanvragen?

Neen, NIBC Direct doet geen spoedoverboekingen, we proberen iedereen zijn overboekingen zo snel mogelijk te laten gebeuren.