De intrestafrekening

Voor gereglementeerde rekeningen:

Aan het einde van het jaar betaalt NIBC Direct, zoals elke bank, de basisintrest uit op uw spaarrekening. Dan wordt ook een uittreksel aangemaakt waarop het detail van deze berekening staat. Per kwartaal krijgt u ook een rekeninguittreksel indien u getrouwheidspremie verworven heeft.

Het uittreksel kan er op 2 manieren uitzien:

1: Situatie waarbij u minder rente krijgt dan de vrijgestelde drempel van € 1.880 (2014)
  

 Uittreksels -1830

 • Intrest afrekening is het totale bedrag aan basisrente dat u ontvangt
 • Getrouwheidspremie is het eventuele bedrag aan getrouwheidspremie dat u ontvangt
 • Netto aan te geven bedrag aan intresten: dit is het bedrag dat u netto ontvangt aan intresten

2: Situatie waarbij u meer rente krijgt dan de vrijgestelde drempel van € 1.900 (2014)

 Uittreksels-1830_plus

 

 • Intrest afrekening is het totale bruto bedrag aan basisrente dat u ontvangt
 • Getrouwheidspremie is het eventuele bedrag aan getrouwheidspremie dat u ontvangt
 • Inhouding aan de bron is het bedrag aan roerende voorheffing  dat wij inhouden, de rentevoet van de roerende voorheffing is zoals aangegeven 15%
 • Netto aan te geven bedrag aan intresten dit is het bedrag dat u netto ontvangt aan intresten

Voor niet-gereglementeerde rekeningen:

 • Interest afrekening is het totale bedrag aan basisrente dat u ontvangt
 • Basis voor roerende voorheffing bedrag waarop de roerende voorheffing wordt afgehouden
 • Tarief roerende voorheffing 30% hetzij is het bedrag aan roerende voorheffing dat wij inhouden
 • Netto interesten dit is het bedrag dat u netto ontvangt aan interesten.

Contacteer mij!

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak