Kan ik overboeken met behoud van de opgebouwde getrouwheidspremie?

Sinds 2014 is het mogelijk om bij overschrijvingen tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank de reeds opgebouwde getrouwheidspremie over te dragen. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • U moet (mede)titularis zijn op de beide rekeningen waartussen u de overschrijving doet.
  • De overschrijving moet meer dan € 500,00- bedragen.

Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is zal voor de eerste 3 overschrijvingen van het jaar de proportionele overdracht gelden. Overschrijvingen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden kunnen onbeperkt worden gedaan. De opgebouwde getrouwheidspremie wordt mee overgedragen aan de oorspronkelijke rentevoet, en zal voor de rest van de verwervingsperiode verworven worden aan de rentevoet van de nieuwe rekening.

Bijvoorbeeld: u stortte op 01/07/2013 € 1000,00- op een NIBC Direct Spaarrekening, maar op 01/02/2014 zet u deze over naar een NIBC Direct Getrouwheidsrekening. Op 01/07/2014 zal u dan uw getrouwheidspremie verworven hebben, het geld stond namelijk gedurende 12 maanden op een rekening bij NIBC Direct. U zal dan 7 maanden getrouwheidspremie verworven hebben aan de (getrouwheids)rentevoet van de Spaarrekening en 5 maanden aan de (getrouwheids)rentevoet op de Getrouwheidsrekening.

Opgelet: omdat de Flex rekening geen getrouwheidspremie heeft, is een proportionele overdracht met deze rekening niet mogelijk.