Van wie kan ik de gegevens raadplegen?

Eigen rekeningen

Van uw eigen rekening kan u de transactiegeschiedenis bekijken en de persoonsgegevens van de hieraan verbonden rekeninghouder.

Rekening waarvan u volmachthouder bent

Van rekeningen waar u volmachthouder bent kan u alleen de transactiegeschiedenis raadplegen.