Vragen bij de Flex rekening?

Wat is een Flex rekening:

De NIBC Direct Flex rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening met één rentevoet. Deze rente verwerft u op dagbasis en u krijgt haar 3-maandelijks uitbetaald (op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober). Één van de voordelen van de verwerving van rente op dagbasis is dat u uw spaargeld nooit voor een periode hoeft te laten staan; u kan immers geen premie in opbouw verbreken wanneer u uw spaargeld afhaalt. Dat maakt de Flex Rekening de ideale rekening voor spaargeld dat u maar even opzij kan zetten, of waarvan u nog niet weet wanneer u het exact nodig zal hebben. Een nadeel is dat het tarief van roerende voorheffing 30% bedraagt, en dat het vanaf de eerste eurocent wordt aangerekend, zonder vrijstelling.

Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening.

Een niet-gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening die, zoals de naam doet vermoeden, niet aan bepaalde regelgeving is onderworpen. Zo is er bijvoorbeeld geen verplichting om een samengestelde rentevoet te hebben en ze hoeft ook niet noodzakelijk in EUR te zijn. Tegenover dat wegvallen van verplichtingen staat dat spaarders op niet-gereglementeerde spaarrekening geen vrijstelling van roerende voorheffingen genieten. De roerende voorheffing bedraagt 30% vanaf de eerste eurocent rente die u ontvangt. Het product wordt wél gewaarborgd door het depositogarantiestelsel.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt driemaandelijks op 1 januari/1 april/ 1 juli/ 1oktober. De verworven interest (verrekend op dagbasis) wordt uitbetaald op de Flex rekening.

Fiscaliteit?

Zie FAQ Wetgeving en fiscaliteit/ Moet u roerende voorheffing betalen op uw spaaropbrengst?

Hoeveel Flex rekeningen kan ik openen?

U kan 5 rekeningen per relatie openen. Zo kan u onder uw eigen naam 5 rekeningen openen maar kan u samen met uw partner er  tevens 5 openen, of 5 Flex Rekeningen openen voor uw kind. De relaties die u aangaat zijn dus onbeperkt.  

Voordeel van flex rekening / Waarom zou ik een flex rekening openen?

Er zijn een aantal voordelen aan de Flex Rekening. Eerst en vooral, verwerft u met de Flex Rekening rente op dagbasis, doordat u slechts 1 rentevoet heeft, is die verwerving uiterst transparant. U hoeft bovendien geen volledig kalenderjaar te wachten op uw interest, die wordt uitbetaald per kwartaal (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober)

Valt de Flex Rekening onder het depositogarantiestelsel?

De Flex Rekening wordt eveneens gewaarborgd door de Nederlandse depositobeschermingsregeling. Dit omvat alle rekeningen van 1 persoon per bank t.e.m. 100.000 EUR. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de volgende website http://www.dnb.nl/over-dnb/de-consument-en-dnb/de-consument-en-toezicht/depositogarantiestelsel/index.jsp.

Moet ik de rente van mijn Flex Rekening in mijn belastingen aangeven?

Neen.