Valt NIBC Direct onder het depositogarantiestelsel?

Ja, NIBC Direct valt onder het depositogarantiestelsel.
NIBC Direct voldoet aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde eisen. Hierdoor valt uw spaargeld bij NIBC Direct onder het depositogarantiestelsel.

Het depositogarantiestelsel garandeert tegoeden tot maximaal € 100.000,- per persoon, per instelling. Dit geldt voor particulieren, ongeacht het aantal rekeningen.

Voorbeeld: In geval van een gezamelijke rekening op twee namen is het tegoed gegarandeerd tot maximaal € 200.000,-. Er is geen sprake van een eigen risico. Meer informatie over het depositogarantiestelsel