Informatie over proportionele overdracht

Overschrijven tussen NIBC Direct rekeningen?

Voortaan kan u rechtstreeks overschrijven tussen uw NIBC Direct rekeningen op voorwaarde dat u (mede)titularis of volmachthouder bent van beide rekeningen.

Concreet betekent dit dat de volgende interne overschrijvingen zijn toegelaten:

  • Van uw individuele NIBC Direct spaarrekening kan u een overschrijving doen naar de getrouwheidsrekening op uw naam, of naar één van uw gemeenschappelijke rekeningen;
  • Van uw gemeenschappelijke rekening kan u een overschrijving doen naar een tweede gemeenschappelijke rekening zolang u op beide rekeningen medetitularis bent of u kan overschrijven naar een individuele rekening op uw naam;
  • Als u volmachthouder bent op een spaarrekening, dan kan u overboeken naar een andere rekening met dezelfde titularis, op voorwaarde dat u ook op deze rekening volmachthouder bent.

Overschrijven met behoud getrouwheidspremie?

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om bij overschrijvingen tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank de reeds opgebouwde getrouwheidspremie over te dragen. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • U moet (mede)titularis zijn op de beide rekeningen waartussen u de overschrijving doet.
  • De overschrijving moet meer dan 500 euro bedragen.

Opgelet, omdat de Flex rekening geen premie heeft, is proportionele overdracht niet van toepassing.

Meer informatie over de proportionele overdracht >

Contacteer mij!

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak