Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Vanaf 31 januari 2013 zijn alle banken in België wettelijk verplicht om eenmaal per jaar een aantal gegevens van hun klanten door te spelen naar het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB).

Deze nieuwe verplichting kadert in de strijd van de overheid tegen fiscale fraude. Zo kan de fiscus bij een vermoeden van fraude en dit volgens strikte procedures aan het CAP informatie opvragen over welke bankrekeningen een bepaald persoon (gehad) heeft. Het KB dat dit regelt is het KB over de werking van Centraal Aanspreekpunt zoals bedoeld in art 322, § 3 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26-07-2013.

De gegevens die alle banken, en dus ook NIBC Direct, aan het CAP moeten doorgeven, zijn:

  • Uw rijksregisternummer.
  • Een lijst van spaarrekeningen waarvan u sinds 2010 of later houder of medehouder bent. Dit omvat ook de rekeningen die ondertussen werden afgesloten.

Het CAP houdt deze gegevens maximaal 8 jaar bij.

Belangrijk om weten: De stand van uw rekening(en) wordt niet meegedeeld.

Als u dat wenst, heeft u het recht bij de Nationale Bank de gegevens op te vragen die het CAP op uw naam bijhoudt. Hiervoor dient u de Nationale Bank van België (NBB), gevestigd in de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel afdeling / dienst "Centraal Aanspreekpunt" te contacteren. Ingeval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd, heeft u het recht om ze te laten verbeteren of te laten verwijderen door NIBC Direct.