Wat is CRS?

Wat is CRS (Common Reporting Standards)?

Common Reporting Standards, kortweg CRS, is een set nieuwe richtlijnen voor automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen tussen deelnemende landen. Ook België heeft dit akkoord ondertekend en engageert zich om vanaf 2017 (voor inkomstenjaar 2016) informatie van rekeninghouders die een andere fiscale verblijfplaats buiten België hebben, uit te wisselen met andere aangesloten rechtsgebieden. De Belgische financiële instellingen zijn verplicht om de gevraagde informatie aan de FOD Financiën te bezorgen, die op haar beurt de bevoegde autoriteit van het land of de landen waar de rekeninghouder ingezetene is voor fiscale doeleinden, op de hoogte brengt van deze gegevens.

Ik wil meer weten over CRS

Contacteer mij!

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak