FATCA

Wat is FATCA?

FATCA, of Foreign Account Tax Compliance Act, is een Amerikaanse wet die voorschrijft dat (buitenlandse) financiële instellingen het vermogen van Amerikaanse burgers en inwoners (en een aantal niet-residerende personen) aan de Amerikaanse belastingdienst moeten doorgeven.

Wanneer is de wet van kracht gegaan?

De wet vond ingang in 2015 en de rapportering gebeurt jaarlijks. De eerste rapportering heeft betrekking op het jaar 2014.

Op wie is Fatca van toepassing?

Op privépersonen en op rechtspersonen die belastingplichtig zijn in de US, zogenaamde US persons. Voor NIBC Direct zijn alleen privépersonen relevant.

Wanneer bent u een US person?

U bent een U.S. person als u volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner bent.

Amerikaanse staatsburger

U bent een Amerikaanse staatsburger indien u :

 • geboren bent in de Verenigde Staten;
 • geboren bent in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands
 • geboren bent in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na november 1986 ;
 • genaturaliseerd bent tot Amerikaanse staatsburger; of
 • ten minste één ouder hebt die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner

U wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien u :

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten hebt. OIm welk soort U.S., Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.
 • Voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Substantial presence test

Om aan de substantial presence test te voldoen, moet u fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
  • alle dagen waarop u aanwezig was in het lopende jaar;
  • een derde van de dagen waarop u aanwezig was in het jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
  • een zesde van de dagen waarop u aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Hoe wordt een US Person onderscheiden?

Wij onderscheiden NIBC Direct rekeninghouders die voldoen aan 1 of meer van volgende kenmerken (US indicia) als een US Person:

 1. De Amerikaanse nationaliteit of
 2. Wettelijke verblijfplaats in de US
 3. Een US Green Card
 4. Geboorteplaats in de US
 5. US telefoonnummer of woon-of postadres
 6. Hij/zij heeft een volmacht gegeven aan een persoon met een US adres

Welke gegevens worden aangegeven en aan wie?

Op het einde van elk jaar wordt de volgende informatie doorgeven aan de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) - als u belastingplichtig bent :

 1. Identificatiegegevens
 2. Rekeningnummers en de saldi op die rekeningen op het eind van 2014

De Belgische overheid (Federale Overheidsdienst Financiën) zal deze informatie op haar beurt doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS of International Revenue Service).

Hoe word ik als klant op de hoogte gebracht?

Als u één van de US person indicia heeft (of verkrijgt in de toekomst) zal NIBC Direct schriftelijk met u contact opnemen.

Welke formulieren gebruikt u om uw belastingplicht aan te geven?

U bent belastingplichtig in US: u vult het W-9 formulier in dat u vindt op de volgende locatie op de website van het IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

Welk formulier gebruikt u om uw belastingvrijstelling aan te geven?

 1. U bent vrijgesteld van belastingen in US : U vult het W8-BEN formulier in dat u vindt op de volgende locatie op de website van het IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
 2. U bezorgt ons een document van de US ambassade, het document heet : “Certificate of Loss of Nationality of the United States”, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Naar welk adres worden de FATCA documenten verstuurd?

Alle documenten worden naar ons standaard e-mailadres gestuurd info@nibcdirect.be. Uw handtekening is noodzakelijk. Als wij van u geen document ontvangen, rapporteren we uw gegevens op grond van de US person indicia.

Wat als u ons geen FATCA documenten bezorgt?

Indien NIBC de gevraagde documentatie niet ontvangt binnen de vooropgestelde termijn, dan zal de cliënt met een “US indicium” automatisch als “US persoon” beschouwd worden. De gegevens en rekeningen van de cliënt zullen dan gerapporteerd moeten worden aan de Amerikaanse belastingadministratie (via de Belgische belastingadministratie (Federale Overheidsdienst Financiën).