Roerende voorheffing op uw spaaropbrengst?

Roerende voorheffing Gereglementeerde rekeningen

NIBC Direct biedt gereglementeerde spaarrekeningen aan. Dat wil zeggen dat de spaar-en getrouwheidsrekening aan een aantal wettelijke voorwaarden moeten voldoen. Door aan deze voorwaarden te voldoen kunnen onze klanten genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing.

Met een dergelijke rekening geniet u voor het inkomstenjaar 2017 een vrijstelling van roerende voorheffing tot € 1.880,00- per persoon aan interesten, m.a.w. een eerste schijf van € 1.880,00- aan ontvangen interesten wordt niet belast. Op het deel interesten boven dat vrijgestelde bedrag, betaalt u 15% roerende voorheffing. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor gemeenschappelijke spaarrekeningen op naam van echtgenoten of wettelijk samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling. Ze zijn tot € 3.760,00- vrijgesteld aan interest.

Gemeenschappelijke rekeningen op naam van u en 'iemand anders'- een persoon waarmee u niet getrouwd bent of niet samenwoont, - hebben een enkelvoudige vrijstelling. U kan echter een dubbele vrijstelling aanvragen indien u dat wenst.  U vindt een aanvraagformulier in ons documentcenter op deze website.

Opgelet: als u meerdere rekeningen heeft bij ons of bij verschillende banken en het totaal aan interesten overschrijdt de vrijgestelde drempel, dan dient u dit bedrag zelf aan te geven in de personenbelasting.

Roerende voorheffing niet-gereglementeerde rekeningen

Op de Flexrekening geldt een roerende voorheffing van 30% vanaf de eerste cent interest. De afhouding van deze roerende voorheffing gebeurt aan de bron. De uitbetaalde rentes dienen dus niet meer te worden aangegeven in de personenbelasting.

Roerende voorheffing termijnrekeningen

Op termijnrekeningen geldt een roerende voorheffing van 30% vanaf de eerste cent interest. De afhouding van deze roerende voorheffing gebeurt door ons. De uitbetaalde rentes dienen dus niet meer te worden aangegeven in de personenbelasting.

 

Contacteer mij!

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak