Depositogarantiestelsel - NIBC Direct

NIBC Direct voldoet aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde eisen. Hierdoor valt uw spaargeld bij NIBC Direct onder het depositogarantiestelsel.

Het depositogarantiestelsel garandeert tegoeden tot maximaal € 100.000,-  per persoon, per instelling. Dit geldt voor particulieren, ongeacht het aantal rekeningen.

Voorbeeld: In geval van een gezamelijke rekening op twee namen is het tegoed gegarandeerd tot maximaal € 200.000,-. Er is geen sprake van een eigen risico.

> Meer informatie over het depositogarantiestelsel