Kenmerken NIBC Direct Flex rekening

Rente van de NIBC Direct Flex rekening

- Bruto basisrente op jaarbasis 0,30%
- Netto basisrente op jaarbasis 0,21%
- Geen minimale inleg


Geen kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze rekening. Het openen en het beheren van uw Flex rekening is gratis, net zoals de andere rekeningen van NIBC Direct.


Roerende voorheffing (inkomstenjaar 2016):

  • Geen vrijstelling van roerende voorheffing
  • Inhouding van 30% vanaf de eerste interest

Uw rente

Uw rente wordt per dag berekend. Ook geld dat maar 1 dag op een rekening staat, brengt voor die dag rente op. De rente wordt 3-maandelijks op de eerste dag na het kwartaal waarin hij verworven is (i.e. op 1/01, 1/04, 1/07 en 1/10) op uw rekening bijgeschreven.


Geld opnemen/overmaken

Uw geld op uw spaarrekeningen is altijd beschikbaar voor overschrijvingen. U kan op elk gewenst moment bedragen overmaken naar uw tegenrekening of naar een andere rekening waarvan u titularis bent binnen NIBC Direct.


Proportionele overdracht

Er is geen proportionele overdracht mogelijk tussen deze NIBC Direct Flex rekening en de andere NIBC Direct rekeningen, aangezien de Flex rekening geen getrouwheidspremie heeft.


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden NIBC Direct gelden voor de spaarrekening, de getrouwheidsrekening, de Flex rekening en de termijnrekening.

Lees ze hier


Het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel is een waarborg van de regering: elke persoon is per bankinstelling verzekerd voor € 100.000,00- voor alle spaarproducten (ongeacht het aantal rekeningen). Omdat NIBC Direct België onderdeel is van NIBC Bank NV (Nederland), staan we onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB). We voldoen aan alle door DNB gestelde eisen. Meer weten? Check de website van DNB. Uw spaargeld is dus gewaarborgd.


Onze klantendienst voor al uw vragen


Heeft u verdere vragen, bel ons gratis op nummer 0800/63.500 of stuur een email op naar info@nibcdirect.be.


Uw persoonlijke bankomgeving

Beheer al uw rekeningen online en handel uw transacties efficiënt af.