Volmachthouder

Een volmachthouder kan op de rekening waar hij een volmacht over heeft transacties uitvoeren, zoals geld naar de tegenrekening overschrijven of termijnrekeningen openen. De volmachthouder mag niet de persoonsgegevens van de rekeninghouder inzien of wijzigen.