Rekening sluiten?

U kan uw internetspaarrekeningen op elk ogenblik afsluiten, zolang er geen lopende termijnrekeningen zijn.

Termijnrekeningen kunnen niet tussentijds stopgezet worden, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals beschreven in de algemene voorwaarden (overlijden, werkloosheid, scheiding, ziekte of ongeval, op voorwaarde dat deze omstandigheden zich nog niet voordeden bij het openen van de termijnrekening)

Om een individuele rekening te sluiten vult u het formulier "sluiten van een individuele rekening" in. U vindt het in het documentcenter onder het Help/FAQ menu. U ondertekent het en stuurt het terug via e-mail of post samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart.

U kan uiteraard alleen de rekeningen op uw eigen naam afsluiten, gezamenlijke rekeningen worden enkel op aanvraag van beide rekeninghouders afgesloten.  Bij de aanvraag voegt u dan ook altijd de recto verso kopieën van de identiteitskaarten van beide rekeninghouders.

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw spaargeld gewoon over te schrijven naar uw tegenrekening en de NIBC Direct spaarrekening open te laten staan. De NIBC Direct rekening is gratis, zo kan u later altijd eenvoudig terugkeren.

Bij verhuis naar het buitenland of bij overlijden van een rekeninghouder zal/zullen de rekening(en) door NIBC Direct worden afgesloten.

Contacteer mij!

Wij zijn momenteel niet telefonisch bereikbaar. Maak een afspraak en dan contacteren wij u.

Maak een afspraak