Rekening sluiten?

U kan uw internetspaarrekeningen op elk ogenblik afsluiten, zolang er geen lopende termijnrekeningen zijn.

Termijnrekeningen kunnen niet tussentijds stopgezet worden, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals beschreven in de algemene voorwaarden (overlijden, werkloosheid, scheiding, ziekte of ongeval, op voorwaarde dat deze omstandigheden zich nog niet voordeden bij het openen van de termijnrekening).

Wanneer u inlogt in uw beveiligde bankomgeving, klikt u vervolgens op het menu ‘Internetspaarrekening’, vervolgens op ‘Rekening sluiten’ in het submenu.  

Selecteer in het aangewezen veld uw te sluiten rekening en klik vervolgens op de knop  «Volgende ».

Selecteer vervolgens het begunstigde rekeningnummer en klik opnieuw op de knop ‘Volgende’.

Bevestig tenslotte uw aanvraag met behulp van de sms-code die u wordt toegestuurd op uw gsm en bevestig.

Het is uiteraard ook mogelijk om uw geld over te schrijven naar uw tegenrekening et uw NIBC Direct rekening open te laten staan. Dit is volledig gratis en laat u toe om uw rekening later opnieuw te gebruiken. In dit laatste geval, worden uw intresten bijgeschreven op de normale datum.