Rentegarantie termijnrekeningen

Op al onze termijnrekeningen geldt een rentegarantie. Met de rentegarantie op termijnrekeningen willen we er voor zorgen dat als het tarief op een termijnrekening die u gisteren hebt geopend, vandaag wordt verhoogd, u toch van het verhoogde tarief zal kunnen genieten.

Het principe is erg eenvoudig: als u bij NIBC Direct een termijnrekening opent en het rentetarief op de door u gekozen termijn stijgt in de daarop volgende 14 kalenderdagen, dan verhogen we automatisch het tarief voor u. Zo hopen we u niet alleen van een wrang spaargevoel te behoeden, maar willen we u vooral het hoogst mogelijke tarief bieden binnen een bepaald tijdspanne.

De 14 kalenderdagen beginnen te lopen vanaf de dag dat u de rekening heeft aangevraagd en niet vanaf dat ze in werking treed.