Welke interesten moet u aangeven in uw belastingaangifte 2017- (aanslagjaar 2016)?

Als u op al uw gereglementeerde spaarrekening(en) minder dan €1.880,00- (in dit geval gaat het om
€1.880,00- en niet om €1.900,00 gezien de vrijgestelde drempel voor 2013 nog €1.880,00 was) aan interesten hebt ontvangen, dan moet u die niet melden. Dit geldt ook bij gemeenschappelijke aangifte t.t.z. als de interesten op de spaarrekening(en) €3.760,00- niet overschrijden, hoeft u die niet op te nemen in de aangifte.

Als u maar één rekening heeft en u overschrijdt de drempel (€1.880,00- of €3.760,00- voor een gemeenschappelijke rekening), dan moet u ook niets aangeven.  Alle banken houden immers automatisch 15% af op het bedrag boven de wettelijke drempel, een deel van het interestbedrag is vrijgesteld, een ander deel werd al belast door de bank.

Als u meerdere rekeningen hebt (bij één bank of bij verschillende) én u overschrijdt de vrijgestelde drempel, dan bent u verplicht het bedrag aan interesten boven de drempel waarop nog geen roerende voorheffing is betaald aan te geven in uw belasting.