Wat gebeurt er als ik een slapende rekening heb bij NIBC Direct?

In de eerste plaats willen we vermijden dat uw rekening slapend wordt. Als uw spaarrekening slapend dreigt te worden, proberen we contact met u op te nemen via e-mail en per telefoon.

Is uw spaarrekening toch slapend geworden, dan volgen we de wettelijke procedure om u te bereiken. We sturen eerst een brief naar het adres dat bij ons gekend is. Als dat niet zou lukken, dan sturen we – minstens 1 maand later – een aangetekende brief met ontvangstbewijs. We raadplegen hiervoor het Rijksregister om na te gaan of we over uw meest recente domicilieadres beschikken.

Als ook via de aangetekende brief het contact met u niet hersteld kan worden, wordt het geld op de spaarrekening 1 jaar nadat de spaarrekening slapend werd, overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas. Bedragen groter dan 20 euro worden daar 30 jaar bewaard en kunnen tot die tijd steeds teruggevraagd worden. Is de bewaarperiode afgelopen, dan wordt het geld in de Schatkist gestort. Voor bedragen kleiner dan 20 euro geldt geen bewaarperiode: die worden rechtstreeks doorgestort naar de Schatkist en kunnen ook niet meer opgevraagd worden.

Meer informatie over hoe u spaargeld uit de Deposito- en Consignatiekas kan terugvorderen, leest u op de website Slapende Tegoeden van de FOD Financiën of neem contact op met onze klantendienst:

0800 63 500

info@nibcdirect.be

 

Contacteer mij!

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak