Roerende voorheffing stijgt naar 27%

jan 2016

De stijging vindt een jaar vroeger plaats. Namelijk in 2016!

Vanaf 2016 betalen spaarders en investeerders een hogere roerende voorheffing op de interesten en dividenden van hun tegoeden. Wat zijn de gevolgen voor de verschillende types spaarrekeningen? 

De stijging van de roerende voorheffing is een beslissing van de federale regering en kadert in de zogenaamde tax shift. Hiermee wil Michel I de belastingdruk op arbeidsinkomsten verlagen en inkomsten uit privévermogens meer belasten.

 

Wat is de roerende voorheffing?

De roerende voorheffing is een belasting op de inkomsten uit roerende goederen. Concreet gaat het bijvoorbeeld over de interesten van uw spaarrekening. Het zijn de banken die deze belasting automatisch inhouden. U hoeft nadien deze inkomsten zelf niet meer aan te geven in uw belastingsaangifte. Tenzij u meerdere gereglementeerde rekeningen hebt en dat het totaal aan interesten de vrijgestelde drempel (1.880 €) overschrijdt.

 

Welke gevolgen voor uw spaarrekeningen?

De gereglementeerde spaarrekeningen worden niet getroffen door deze stijging. De regering wou niet raken aan het fiscale voordeel van de traditionele spaarrekeningen. De interesten van een spaarboekje lager dan 1.880 € blijven dus gevrijwaard van roerende voorheffing. Is het bedrag hoger, dan geldt een roerende voorheffing van 15%. Bij NIBC gaat het over de Spaarrekening en de Getrouwheidsrekening.

De stijging van de roerende voorheffing is enkel van toepassing voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen en termijnrekeningen. Dat is bij NIBC het geval voor de Termijnrekening en de Flex rekening. De 27% wordt door de bank ingehouden en hoeft u dus niet mee te nemen in eventuele persoonlijke aangifte.

 

Deel dit artikel